Bastuns Historia.

Vi kan nog med säkerhet säga att den egentliga bastutraditionen i Sverige är lika gammal som i Finland… som brukar kallas ”bastuns hemland” där bastu heter sauna (rökstuga)…
Troligen användes så kallade ”svettgropar” redan för flera tusen år sedan av de nomadfolk som trafikerade tundran uppe i norr och har sedan dess kommit att bli lite av ett finskt signum och fortsatt som ett arv av finsk tradition (dagens Norr och Västerbotten beboddes vid denna tid av samiska och finska stammar som långt senare kom att tillhöra den svenska Nationalstaten).
Det finns dock ganska starka belägg för att början på bastutraditionen som vi känner den i dag (hett uppvärmda rum i byggnader) kom till det egentliga Svealand och Mälardalen via hemvändande vikingar från Turkiet och Konstantinopel för att mer eller mindre dö ut i det allmänna ”svenska” medvetandet under senare sekler.
För att återupptäckas av svenska nybyggare som börjat vandra norrut för att bosätta
ödemarkerna i norr på 1300 och 1400-talen och kom därigenom i kontakt med den bofasta mestadels finska befolkningen (samerna var fortfarande nomader) och dess traditioner som då innefattade ett utbrett bastubadande någon vidare spridning från de ”finska delarna” m.a.o Östra Rikshalvan blev det dock aldrig därför förknippas den svenska bastutraditionen idag främst med Tornedalen och Norrbotten även om bastu idag är spritt över hela landet och Sveriges största tillverkare av bastuutrustning finns i Halmstad…

Pontus Johansson

Made in Finland

Made in Finland

En väldigt stor del av vårt sortiment är finsktillverkat.

Hos oss hittar du produkter från:

Narvi
Kota
Aito
Cariitti
Tikkurila
Rento
Hukka
Mellis
Saunasella
SunSauna

Varför Bastutema?

*vissa villkor gäller

Mest sålda produkter